February 20, 2024

2 thoughts on “ମୋ ଗାଁ ମୋ ମା ପକ୍ଷରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ

  1. ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇପାରିବ ।
    ଆମ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ .. ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *